Dienstverlening gestaakt.

Per 1 oktober 2016 is Rodin de Boer aangesteld als Accommodatiemanager in dienst van de Stichting WijkAccommodaties Roermond (de SWAR). Naast het beheren en exploiteren van vier wijkaccommodaties, heeft de SWAR in dit domein ook een rol als kenniscentrum.

Teneinde helder en zuiver te kunnen werken hebben wij besloten de dienstverlening van Chickenskin, als kennis- en dienstencentrum voor maatschappelijke voorzieningen, tot nader bericht te staken. Indien u behoefte hebt aan advies met betrekking tot het beheren en / of exploiteren van accommodaties met een sociaal-maatschappelijk doel,  verwijzen wij u graag naar:

Stichting WijkAccommodaties Roermond 
Postbus 2345
6040 DB Roermond
info@swarroermond.nl
www.swarroermond.nl

+31 (0)475 336712